ARLI Arkadiusz Liwak

ul. Wołynian 39

20-828 Lublin

REGON: 060583331

NIP: 712-191-09-28

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej nr. 97707, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Lublin

Zbiór danych osobowych zarejestrowany w GIODO, nr księgi 121306